Home > Industrija/področje > Communication > Written communication

Written communication

Communication through written form. This can include electronic communication.

Contributors in Written communication

Written communication

pismo

Communication; Written communication

Pismo je sporoćilo pisno na papirju. Danes je uporaba tega načina komuniciranja nenavadna (razen za uradna ali pomembna vprašanja) zaradi napredka na področju telekomunikacij.

Množični mediji

Communication; Written communication

Nabor komunikacijskih orodij, kot so revije, časopisi, radio in TV z enim samim namenom v mislih: prenesti sporočilo.

Featured blossaries

Elvis Presley

Kategorija: Entertainment   1 1 Terms

French Saints

Kategorija: Religion   1 20 Terms