Home > Industrija/področje > Earth science > Remote sensing

Remote sensing

The process of using aerial sensor technologies to detect and classify objects on Earth both on the surface, and in the atmosphere and oceans by means of propagated signals.

Contributors in Remote sensing

Remote sensing

grobo merilo

Earth science; Remote sensing

V radar, odnos med hrapavosti površin in depresija kota valovno dolžino, ki določa, ali bo površino raztreseni incidentu radarskega impulza v surovih ali vmesnih moda.

neselektivna sipanje

Earth science; Remote sensing

Sipanje EM energije z delci v ozračju, ki so veliko večje od valovnih dolžinah energije, in ki povzroči vseh valovnih dolžinah razpršene enako.

albedo (A)

Earth science; Remote sensing

Razmerje med zneskom elektromagnetne energije, ki odraža na površini znesku energije incidenta na njem.

Densitometer

Earth science; Remote sensing

Optična naprava za merjenje gostote fotografski prosojnice.

oblika zapisa rastrske

Earth science; Remote sensing

Sredstvo predstavlja prostorskih podatkov v je iz mreži DN, vsako vrstico uporabite za vinarstva vrstice video rastrske.

toplotna model

Earth science; Remote sensing

Matematični izraz, ki se nanaša toplotno in druge fizične lastnosti materiala na temperaturo. Modeli se lahko napovedati temperatura za določene lastnosti in pogoji.

Laplaceov operator filter

Earth science; Remote sensing

Obrazec nondirectional digitalni filtra.

Featured blossaries

Starbucks Espresso Beverages

Kategorija: Food   2 34 Terms

Haunted Places Around The World

Kategorija: Entertainment   65 10 Terms