Home > Industrija/področje > Business services > Project management

Project management

Referring to the discipline of planning, organizing, securing and managing resources to bring about the successful completion of specific project objectives.

Contributors in Project management

Project management

enotna partnerstvu sporazuma

Business services; Project management

Kot enotna partnerskega sporazuma imenujemo model akt, ki je zasnovan kot smernica za državne zakonodaje za pravo partnerstvo.

odjemalec

Business services; Customer management

1. A varovanec je osebo ali skupino ljudi (t.j. podjetje) ki plačuje za naše storitve. Te storitve lahko vključuje prilagoditev, razvoj novih ali druge storitve, za katere smo delno ali v celoti ...

izvedenih obleko

Business services; Project management

Tožbo vloži delničarjev v njihovem imenu corporation in se imenuje kot derivat obleko.

javne korporacije

Business services; Project management

Družba ustanovljena opraviti nekatere funkcije ali dela, ki so tradicionalno povezana s država ali zvezne vlade.

dobavljivega predmeta

Business services; Project management

predmet opredmetena ali neopredmetena, proizvedene kot rezultat projekta, ki je namenjena dostavi kupcu

vodenje portfelja projektov (PPM)

Business services; Project management

Projekt Portfolio Management (PPM) je usklajeno in nadzorovano upravljanje procesov, poslovnih praks in tehnologij za upravljanje skupina trenutni ali predlaganih projektov.

projektno vodenje

Business services; Project management

Disciplino načrtovanje, organiziranje, zavarovanje, upravljanje, vodi in nadzor virov za doseganje posebnih ciljev.

Featured blossaries

Poptropica

Kategorija: Entertainment   2 10 Terms

Ebola

Kategorija: Health   5 13 Terms