Contributors in Phosphates

Phosphates

fosfat

Inorganic chemicals; Phosphates

Fosfat, anorganske kemikalije, je soli fosforne kisline. Fosfat ion je večatomski ion z molska masa 94.97 g/mol. sestavlja en osrednji fosforjev atom obdan s štirimi atomi kisika v tetraedrične ...

Featured blossaries

Auto Parts

Kategorija: Autos   1 20 Terms

Types of Love

Kategorija: Other   1 6 Terms