Home > Industrija/področje > Astronomy > Mathematical astronomy

Mathematical astronomy

Mathematical astronomy is a science of using mathematical equations to describe the universe or predict various aspects of the universe.

Contributors in Mathematical astronomy

Mathematical astronomy

matematične astronomije

Astronomy; Mathematical astronomy

Matematične astronomije je znanost z uporabo matematičnih enačb za opis vesolja ali napovedati različnih vidikov vesolja.

holografski vesolja

Astronomy; Mathematical astronomy

Znanstveni domneva, da vesolje je samo en velik 3D projekcija 2D ravno vesolje. Prvič predstavil leta 1997 s teoretičnim fizik Juan Maldacena, holografski model opisuje universe, v katerem teže ...

Pitagora

Astronomy; Mathematical astronomy

Grški filozof, ki je verjel, da vse stvari v naravi lahko domnevamo, da z matematiko. Je uporabil matematičnih načelih v astronomiji.

Hiparh

Astronomy; Mathematical astronomy

Grški astronom, ki je prvi znani grafikon zvezd in planetov. Je izračunal velikosti sonca in Lune.

Featured blossaries

15 Most Weird and Exotic Fruits

Kategorija: Food   1 15 Terms

Popular Pakistani actors

Kategorija: Entertainment   1 7 Terms