Home > Industrija/področje > Inorganic chemicals > Inorganic acids

Inorganic acids

Contributors in Inorganic acids

Inorganic acids

Žveplova kislina

Inorganic chemicals; Inorganic acids

Močne kisline, ki vsebuje žveplo, vodik in kisik. , Ki se uporablja v industriji več kot druge kisline.

Featured blossaries

Auto Parts

Kategorija: Autos   1 20 Terms

Types of Love

Kategorija: Other   1 6 Terms