Home > Industrija/področje > Utilities > Gas

Gas

Of or relating to gas that is used in a facility for heat.

Contributors in Gas

Gas

okoljevarstvenik

Utilities; Gas

Nekdo, ki dela za zaščito okolja pred uničevanjem ali onesnaževanjem.

limnološki kazalniki

Utilities; Gas

Kazalci za preučevanje življenja in pojavov v sveži vodi, zlasti v jezerih in ribnikih.

okoljski sporazum

Utilities; Gas

Zavezojoči sporazum o okolju ki se podpiše na začetku projekta.

okoljevarstvenik

Utilities; Gas

Oseba, ki zagovarja ali močno spodbuja ohranjanje in skrbno upravljanje z naravnimi viri in okoljem.

prostorski podatkov

Utilities; Gas

Podatki, ki so predstavljeni z 2D ali z 3D slikami. Geografski informacijski sistem (GIS) je eden od osnovnih aplikacij prostorskih podatkov (zemljevidi zemljišča).

favnistično

Utilities; Gas

V ali v zvezi z geografsko porazdelitvijo živali.

izkoriščanje

Utilities; Gas

Dejanje, zaradi katerega nekatere površine kopna ali na vodi postanejo bolj dobičkonosna ali proizvodno ali uporabno.

Featured blossaries

Coffee beans

Kategorija: Food   1 6 Terms

Test TermCoord

Kategorija: Culture   1 1 Terms