Home > Industrija/področje > Anthropology > Applied anthropology

Applied anthropology

Applied anthropology is the practical application of anthropological data, methodology, perspective and theory to asses and solve contemporary social problems.

Contributors in Applied anthropology

Applied anthropology

liminality

Anthropology; Applied anthropology

Država lahko oseba v ko so sredi ritual. So pustili za sabo svoje prejšnje stanje, vendar so še za dosego obrazec, da bo ritual nagni na njih. Liminality lahko torej štejemo za prehodno in ...

Aplikativna antropologija

Anthropology; Applied anthropology

Aplikativna antropologija se nanaša na uporabo metode in teorijo antropologije analizi in reševanju praktičnih problemov.

antropometrija

Anthropology; Applied anthropology

Antropometrija (gr. anthropos "človek", in metron, "mera"), torej merjenje človeka, se nanaša na merjenje človeškega telesa.

kraniometrija

Anthropology; Applied anthropology

Veda o merjenju lobanje, ki raziskuje značilnosti glede na spol, tip telesa ali genetski tip populacije.

paleoantropologija

Anthropology; Applied anthropology

Paleoantropologija (iz gr. palaeos "star, pradaven", anthrōpos, "človek" v smislu človeštvo, in logia, "diskurz" ali "študij"), ki združuje dve disciplini -- paleontologijo in fizično antropologijo ...

antrozoologija

Anthropology; Applied anthropology

Antrozoologija (imenovana tudi nauk o ljudeh in živalih) proučuje medsebojno delovanje med živimi organizmi. Je moderno interdisciplinarno področje, ki se še razvija in ki se pokriva z množico drugih ...

darvinistična antropologija

Anthropology; Applied anthropology

Darvinistična antropologija označuje pristop k antropološki analizi, ki uporablja različne teorije iz darvinistične evolucijske biologije.

Featured blossaries

jamestest

Kategorija: Engineering   1 3 Terms

Simple Online Casino Games

Kategorija: Other   2 20 Terms