Home > Industrija/področje > Language > Terminology

Terminology

Terminology is the meaning of terms and thier use.

Contributors in Terminology

Terminology

allophone

Language; Terminology

Realizacijo a fonem. Vsak segment ima različne realizacije, ki so le delno razlikuje za zvočnike.

alveolar

Language; Terminology

Klasifikacija zvoke, ki so ustanovljena na alveolar ridge (kosti tablice zadaj zgornji zob). Alveolar zvoki so ustanovljene z namig ali rezila jezika.

fonologija

Language; Terminology

Študija zvočni sistem enega ali več jezikov. Fonologija vključuje razvrstitev zvoki in opis medsebojni elementov na sistematično ravni.

affricate

Language; Terminology

Fonetični segmenta, ki sestavljajo ustavi takoj sledi a fricative. Affricates deluje kot enote phonologically in so synchronically nedeljive.

telefon

Language; Terminology

Ljudi zvok, ki niso razvrščeni v fonologija jezika.

fonem

Language; Terminology

V tradicionalni fonologija najmanjše enote v jeziku ki razlikuje smislu, kot je videl v plašč in koza. Vsako fonem ima eno ali več realizacije, imenovano allophones.

phonemics

Language; Terminology

Študija fonemih v jezik, njihovo distribucijo, stanje in interrelationshipsThe študija fonemih v jezik, njihovo distribucijo, stanje in medsebojne povezave.

Featured blossaries

The Greeks

Kategorija: History   1 20 Terms

Neology Blossary

Kategorija: Languages   1 2 Terms