Home > Industrija/področje > Organizations > Institutions

Institutions

Terms in relation to any form or structure of social order governing the life of a group of people in a community. Institutions are acknowledged for a particular purpose IE education, law, or police forces.

Contributors in Institutions

Institutions

Rdeči križ

Organizations; Institutions

Mednarodni medicinski relief organizacije, ki je začel v Švici, ki zagotavlja pomoč žrtvam vojne in naravnih nesreč, se imenuje kot Rdečega križa.

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Organizations; Institutions

Amsterdamska pogodba je ustvarila mesto visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, prvi imetnika, ki je Javier Solana, generalni sekretar Sveta. Lizbonska pogodba ohranja funkcije ...

Coreper

Organizations; Institutions

Odbor stalnih predstavnikov ali Coreper (člen 240 Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU) je odgovoren za pripravo dela Sveta Evropske unije. Je sestavljen iz predstavnikov držav članic s činom ...

Eurojust

Organizations; Institutions

Ustanovljen s Sklepom Sveta 2002 Eurojust je organ, ki je pooblaščena za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala s tesnejše pravosodno sodelovanje znotraj Evropske unije.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Organizations; Institutions

Cilj agencije je zagotoviti ustrezne institucije in organi Skupnosti in njenih držav članic z pomoč in strokovno znanje o temeljnih pravicah pri izvajanju prava Skupnosti, in jih podpirajo pri ...

Blueseed

Organizations; Institutions

Blueseed je zagonsko iz Kalifornije, ki želi obiti zaostrovanje zakonodaje vizum delo v ZDA z ustvarjanjem zagonu Skupnosti za mednarodne podjetnikov v bližini Silicijevi dolini pa še zunaj ...

Evropska komisija

Organizations; Institutions

Evropska komisija je ena izmed glavnih institucij Evropske unije. Zastopa in se zavzema za interese EU kot celote. Pripravlja osnutke novih evropskih zakonov. Upravlja vsakdanje poslovanje pri ...

Featured blossaries

Volcano

Kategorija: Geography   2 19 Terms

British food

Kategorija: Food   1 1 Terms